انتشارنتایج پژوهش محقق ایرانی درباره شیرین‌سازی آب دریا در الزویر به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  انتشارنتایج پژوهش محقق ایرانی درباره شیرین‌سازی آب دریا در الزویر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تهران، نتایج پژوهش دکتر مظاهر معین‌الدینی، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پیرامون ارزیابی چرخه زندگی (Life […]

انتشارنتایج پژوهش محقق ایرانی درباره شیرین‌سازی آب دریا در الزویر

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  انتشارنتایج پژوهش محقق ایرانی درباره شیرین‌سازی آب دریا در الزویر  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه تهران، نتایج پژوهش دکتر مظاهر معین‌الدینی، عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران پیرامون ارزیابی چرخه زندگی (Life Cycle Assessment) تولید آب صنعتی و آشامیدنی از طریق شیرین‌سازی آب دریا به صورت مقاله مشترک در مجله «Cleaner Production» انتشارات الزویر نشر یافت.
دکتر معین‌الدینی درباره ضرورت‌های انجام این پژوهش گفت: یکی از ملزومات توسعه صنعتی، تهیه آب مورد نیاز برای مصارف صنعتی و آشامیدنی است؛ به گونه‌ای که کمترین پیامدهای محیط زیستی را به همراه داشته باشد. نمک‌زدایی آب دریا، راه‌حلی شناخته‌شده برای تأمین آب در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهایی با منابع آبی محدود مانند کشورهای حوزه خلیج فارس است. با این حال ارزیابی پیامدهای محیط زیستی شیرین‌سازی آب دریا در حوزه خلیج فارس تاکنون به طور جامع انجام نشده است.
عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: از این رو با توجه به تغییرات اساسی در شرایط محیط زیستی، نیاز به نگاه نوآورانه در طراحی و اجرای برنامه‌های سامانه مدیریت محیط زیست بر اساس پیامدهای محیط زیستی احساس می‌شود. از سوی دیگر یکی از دیدگاه‌های پیشرو نسبت به شرایط محیط زیست، دیدگاه پایداری و یکی از ابزارهای مهم برای سنجش وضعیت پایداری، روش ارزیابی چرخه زندگی محصولات و خدمات است.
مظاهر معین‌الدینی در تشریح یافته‌های پژوهش که در مجله «Cleaner Production» انتشارات الزویر منتشر شده است، گفت: در این مقاله، ارزیابی پیامدهای محیط زیستی تولید آب صنعتی و آشامیدنی بر اساس دیدگاه چرخه زندگی (LCA) انجام شده و شاخص‌های محیط زیستی از قبیل گرمایش جهانی، تقاضای انرژی تجمعی، هدررفت منابع به ازای تولید یک متر مکعب آب صنعتی و آشامیدنی از آب دریا ارائه شده است.
این پژوهش به صورت مشترک توسط عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگرانی از دانشگاه اراک، دانشگاه جنوبی دانمارک، دانشگاه فنی دانمارک، پتروشیمی پردیس و دانشگاه تربیت مدرس انجام شده و مقاله منتج از آن از طریق پیوند زیر در دسترس قرار گرفته است:Life cycle assessment of reverse osmosis for high-salinity seawater desalination process: Potable and industrial water production امیدوارم براتون خبر   انتشارنتایج پژوهش محقق ایرانی درباره شیرین‌سازی آب دریا در الزویر براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-02 20:06:33