امداد رسانی به بیش از ۴۸۰۰ سیل‌زده/اسکان اضطراری ۳۴۴ نفر به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس سازمان امداد و نجات از امداد رسانی به بیش از ۴۸۰۰ سیل‌زده طی روزهای اخیر خبر داد. امیدوارم خبر  امداد رسانی به بیش از ۴۸۰۰ سیل‌زده/اسکان اضطراری ۳۴۴ نفر براتون مفید بوده باشه

امداد رسانی به بیش از ۴۸۰۰ سیل‌زده/اسکان اضطراری ۳۴۴ نفر

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,رییس سازمان امداد و نجات از امداد رسانی به بیش از ۴۸۰۰
سیل‌زده طی روزهای اخیر خبر داد. امیدوارم خبر  امداد رسانی به بیش از ۴۸۰۰ سیل‌زده/اسکان اضطراری ۳۴۴ نفر براتون مفید بوده باشه