افزودن ۲ محور اثرگذاری و رهبری به ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  افزودن ۲ محور اثرگذاری و رهبری به ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی بیان این خبر اظهار داشت: در سال جاری برای […]

افزودن ۲ محور اثرگذاری و رهبری به ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  افزودن ۲ محور اثرگذاری و رهبری به ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، دکتر یونس پناهی بیان این خبر اظهار داشت: در سال جاری برای نخستین بار محور «اثرگذاری» جهت ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی دارای ردیف مستقل بودجه یا دارای بیش از ۱۰ سال فعالیت سنجیده می شود.
وی با بیان اینکه در بررسی‌ها تمامی طرح‌های تحقیقاتی اثرگذار بر سلامت جامعه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت، تاکید کرد: در این فرآیند، تمامی مستندات طرح‌های اثرگذاری که اثر آن در سال ارزشیابی ۱۴۰۰، ایجاد شده است در سامانه جامع ارزشیابی بارگزاری و سپس در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی و امتیازدهی قرار می‌گیرد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اعلام اینکه دو محور «حاکمیت و رهبری» و «اثرگذاری» به محورهای ارزشیابی دانشگاه‌ها اضافه شده است، عنوان کرد: محور حاکمیت و رهبری شامل برنامه‌های راهبردی و لیست اولویت‌های تحقیقاتی است و محور اثرگذاری نیز شامل طرح‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری، سلامت، مولفه های موثر بر سلامت و ارائه خدمات سلامت است.
وی یادآور شد: ضمن اینکه زیر محور ترجمان دانش نیز به محور تولید دانش افزوده شده است.
طبق برنامه زمانبندی اعلام شده نتایج ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی ۳۰ آبان ماه سال جاری اعلام خواهد شد. امیدوارم براتون خبر   افزودن ۲ محور اثرگذاری و رهبری به ارزشیابی دانشگاه‌های علوم پزشکی براتون مفید بوده باشه

 
2022-09-13 17:08:12