افزایش دما و رطوبت هوا در خوزستان به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش دما و رطوبت هوا در استان خبر داد. امیدوارم خبر  افزایش دما و رطوبت هوا در خوزستان براتون مفید بوده باشه

افزایش دما و رطوبت هوا در خوزستان

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان از افزایش دما و رطوبت
هوا در استان خبر داد. امیدوارم خبر  افزایش دما و رطوبت هوا در خوزستان براتون مفید بوده باشه