افزایش دمای هوا تا پایان هفته به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می گردد که به تدریج با غبارآلودگی و کاهش کیفیت هوا نیز همراه خواهد شد. طی فردا نیز شرایط مشابهی در استان […]

افزایش دمای هوا تا پایان هفته

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی برای امروز آسمانی صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می گردد که به تدریج با غبارآلودگی و کاهش کیفیت هوا نیز همراه خواهد شد. طی فردا نیز شرایط مشابهی در استان حاکم خواهد بود و غبارآلودگی هوا ادامه خواهد داشت.

روزهای پایانی هفته به سبب عبور امواجی از منطقه بارش های خفیف و پراکنده محتمل می باشد. همچنین روزهای ابتدایی هفته آینده نیز به سبب ورود سامانه ای به منطقه بارشهای رگباری پراکنده با احتمال رعدوبرق را شاهد خواهیم بود. دمای هوا طی روزهای آینده با افزایش تدریجی همراه شده و هوای گرم در استان حاکم خواهد بود.