افزایش بارداری در گروه‌های سنی بالای ۳۵ سال به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، صابر جباری فاروجی، با بیان اینکه الگوی باروری در کشور تغییر یافته و رو به افزایش است، گفت: تولد فرزندان دوم تا سوم، ۲.۵ درصد و فرزندان سوم تا چهارم و بیشتر، ۱۵ درصد […]

افزایش بارداری در گروه‌های سنی بالای ۳۵ سال

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، صابر جباری فاروجی، با بیان اینکه الگوی باروری در کشور تغییر یافته و رو به افزایش است، گفت: تولد فرزندان دوم تا سوم، ۲.۵ درصد و فرزندان سوم تا چهارم و بیشتر، ۱۵ درصد رشد داشته که این نشان از اهمیت قانون جوانی جمعیت است.
وی، ارتقای شاخص‌های اقتصادی و رفاهی را عامل اصلی در تغییر الگوی باروری ندانست و افزود: خوشبختانه در قانون جوانی جمعیت به رفع موانع فرزندآوری توجه شده و یکی از آن موانع، بُعد اقتصادی است که در این زمینه، امتیاز خرید خودرو، ارائه زمین مسکونی و سهام فرزندآوری در نظر گرفته شده است. امیدوارم خبر  افزایش بارداری در گروه‌های سنی بالای ۳۵ سال براتون مفید بوده باشه