افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی بر زیست‌بوم علم و فناوری به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی بر زیست‌بوم علم و فناوری  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سید محمدصادق موحد با بیان این که ارتقای «زیست‌بوم علم، فناوری، اقتصاد و مدیریت» از اهداف اصلی بنیاد ملی […]

افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی بر زیست‌بوم علم و فناوری

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی بر زیست‌بوم علم و فناوری  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از بنیاد ملی نخبگان، سید محمدصادق موحد با بیان این که ارتقای «زیست‌بوم علم، فناوری، اقتصاد و مدیریت» از اهداف اصلی بنیاد ملی نخبگان است، گفت: برای نیل به این مهم، طرح «طرح شهید بابایی» با هدف حمایت از توسعه رویدادهای رقابتی مسئله‌محور که حول مسائل صنعت و جامعه شکل می‌گیرند، اجرا می‌شود.
معاون مستعدان و آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان افزود: افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی کشور بر زیست‌بوم علم، فناوری، اقتصاد و مدیریت و همچنین جریان‏‌سازی در فضای دانشجویی و دانش‌‏آموختگان برتر برای حل مسائل کشور، از دیگر اهداف اصلی بنیاد ملی نخبگان از اجرای این طرح است.
موحد ادامه داد: در این راستا، بنیاد قصد دارد از این بستر، برای حل مسائل خود نیز استفاده کند و با برگزاری رویدادی رقابتی، مسائل خود را در معرض دریافت ایده‌های اجتماع نخبگانی قرار دهد. از این رو، بنیاد ملی نخبگان به عنوان صاحب مسئله و البته حامی رویداد (در قالب طرح شهید بابایی)، به منظور استفاده از ظرفیت مجریان توانمند و دارای سابقه برگزاری رویدادهای رقابتی و آشنا با نظام و اجتماع نخبگانی، فراخوان انتخاب مجری برگزاری این رویداد را اعلام کرده است.
رئیس شورای راهبری طرح توسعه رویدادهای رقابتی مسئله‌محور (طرح شهید بابایی) تصریح کرد: در نظر است این رویداد در موضوعات «ارائه ایده، راه‌کار و پیشنهادهای سیاستی برای شناسایی فعال و غیرخوداظهارانه برای شناسایی استعدادهای برتر کشور»، «ارائه ایده، راه‌کار و پیشنهادهای سیاستی برای جذب و اثرگذاری اجتماع نخبگانی در حل مسائل و نوآوری‌های اجتماعی»، «ارائه ایده، راه‌کار و پیشنهادهای سیاستی برای رویارویی با مهاجرت اجتماع نخبگانی»، «ارائه ایده، راه‌کار و پیشنهادهای سیاستی برای شبکه‌سازی اجتماع نخبگانی» برگزار شود.
معاون آینده‌سازان بنیاد ملی نخبگان تأکید کرد: انتظار این است که مطابق چارچوب طرح شهید بابایی، رویداد شامل دوره‌های توانمندسازی، تیم‌سازی و انجام داوری علمی و قابل دفاع باشد.
موحد اظهار داشت: نهادی (دولتی یا غیر دولتی) می‌تواند این رویداد را برای بنیاد برگزار کند که دارای شخصیت حقوقی و سابقه فعالیت مرتبط با برگزاری رویداد رقابتی، برخوردار از نیروی انسانی متخصص با سوابق اجرایی مرتبط، دارای دفتر کار مناسب و تجهیزات کافی و بسترهای مناسب ارائه خدمات و همچنین برخوردار از تعاملات و ارتباطات گسترده با اجتماعی نخبگانی باشد. امیدوارم براتون خبر   افزایش اثرگذاری اجتماع نخبگانی بر زیست‌بوم علم و فناوری براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-24 07:04:47