اعلام نتایج ارزشیابی حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اعلام نتایج ارزشیابی حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، نتایج ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در […]

اعلام نتایج ارزشیابی حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اعلام نتایج ارزشیابی حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، نتایج ارزشیابی فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی در سال 1400 در جلسه مشترک معاونت تحقیقات و فناوری با مدیران گروه‌های آموزشی و روسای مراکز تحقیقات دانشگاه، ارائه شد.
دکتر شهرزاد پاکجویی مسئول واحد ارزشیابی فعالیت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی گفت: حدود دو دهه است که فعالیت های تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور، سالیانه توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مورد ارزشیابی قرار می گیرد.
وی افزود: دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی نیز در طول این سال ها در میان دانشگاه های تیپ ۲ و بر اساس شاخص هایی که سالیانه توسط معاونت مذکور تدوین شده و تغییراتی نیز داشته اند، مورد ارزشیابی قرار گرفته است و بر همین اساس، ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۰ در چهار محور، حاکمیت و رهبری در دو بخش برنامه ریزی (الزامی و فاقد امتیاز)، ساختار تحقیقات و فناوری (۶۰۰ امتیاز)؛ تولید و ترجمان دانش (۱۹۰۰ امتیاز)؛ تولید فناوری (۱۰۰۰ امتیاز) و اثرگذاری (۵۰۰ امتیاز) انجام گرفت.
پاکجویی گفت: بر مبنای نتایج ارزشیابی، رتبه دانشگاه در سال ارزشیابی ۱۴۰۰ در میان ۲۵ دانشگاه علوم پزشکی تیپ 2، در محورهای، تولید و ترجمان دانش، ساختار تحقیقات و فناوری، تولید فناوری و اثرگذاری مورد ارزشیابی قرار گرفت و براساس امتیاز این محورها، دانشگاه در سال ۱۴۰۰ رتبه ۵ را در میان دانشگاه های علوم پزشکی تیپ ۲ کسب کرد که نسبت به رتبه سال ۱۳۹۹ (رتبه ۲۰)، رشد قابل ملاحظه ای داشت، همچنین دانشگاه در میان ۷۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز به رتبه ۹ دست یافته که نسبت به رتبه ۲۸ در سال 1399 بسیار حائز اهمیت است.
وی ضمن اظهار خرسندی از کسب رتبه اول در میان ۷۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور در محور اثرگذاری با کسب امتیاز کامل ۵۰۰ و با اختلاف بسیار زیاد (بیش از 50 درصد) با سایر دانشگاه ها گفت: در این محور تغییر ایجاد شده توسط طرح های تحقیقاتی دانشگاه در چهار سطح تصمیم گیری، وضعیت سلامتی، مولفه های موثر بر سلامت و ارائه خدمات سلامت، سنجش می شود و 9 طرح تحقیقاتی اثرگذار دانشگاه (با توجه به تعداد اعضای هیات علمی) در کسب این امتیاز نقش داشته اند.
مسئول واحد ارزشیابی فعالیت های پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی افزود: به منظور حفظ رتبه و افزایش امتیاز دانشگاه مواردی نظیر انتخاب مجلات دارای شاخص های کیفی برای چاپ مقاله، سوق دادن دانشجویان به چاپ مقاله در مجلات دارای شاخص های کیفی و تولید محصولات فناور (جایگزین مقاله) به عنوان یک پتانسیل قوی، همکاری با مدیریت توسعه فناوری سلامت دانشگاه در شاخص های امتیاز آور و جذب گرنت از منابع داخلی و خارجی به منظور انجام پژوهش های اثرگذار، پیشنهاد می شود.
وی ارسال تولیدات ارزنده منتج از طرح های پژوهشی به دفاتر مرتبط در وزارت بهداشت و سایر سازمان ها جهت استفاده در سطح ملی به عنوان مستندی در زمینه اثبات اثرگذاری، انجام طرح های پژوهشی جهت سنجش تغییرات ایجاد شده در راستای اجرای نتایج طرح های پژوهشی قبلی به منظور اثبات اثرگذاری و متمرکز کردن مساعی بر تولیدات علمی قابل تبدیل به راهنماهای بالینی و خلاصه های سیاستی را از دیگر پیشنهادات در راستای حفظ رتبه و افزایش امتیاز دانشگاه دانست. امیدوارم براتون خبر   اعلام نتایج ارزشیابی حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم توانبخشی براتون مفید بوده باشه

 
2023-06-21 13:06:14