اعلام زمان برگزاری دومین جلسه شورای پیچینگ باشگاه فیلم‌اولی‌ها به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری اعلام زمان برگزاری دومین جلسه شورای پیچینگ باشگاه فیلم‌اولی‌ها  به‌گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، برای اولین بار در فرایند برگزاری خود فراخوانی را منتشر کرد […]

اعلام زمان برگزاری دومین جلسه شورای پیچینگ باشگاه فیلم‌اولی‌ها

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری اعلام زمان برگزاری دومین جلسه شورای پیچینگ باشگاه فیلم‌اولی‌ها  به‌گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، برای اولین بار در فرایند برگزاری خود فراخوانی را منتشر کرد که طبق آن، متقاضیان و هنرجویانی که قصد داشتند اولین فیلم کوتاه خود را تولید کنند، با ارسال فیلمنامه‌های خود در پیچینگ فیلم اولی‌ها که توسط باشگاه فیلم اولی‌های انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شد، شرکت کنند.متقاضیان طبق این فراخوان از تاریخ ۲۴ تا ۳۰ هاریکا فیلمنامه و طرح‌های خود را در سایت جشنواره ثبت کردند که در مجموع در این بازه زمانی، ۲۰۰ فیلمنامه برای ارزیابی توسط شورای فیلمنامه و شورای پیچینگ فیلم اولی‌های سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران ارسال شد.شورای فیلمنامه در ایام جشنواره با بررسی فیلمنامه‌های متقاضیان، از میان ۲۰۰ فیلمنامه ۱۷ اثر را تایید کرد تا با حضور در جلسه پیچینگ، ۱۰ فیلمنامه برای تولید منتخب و معرفی شوند.باشگاه فیلم‌اولی‌های انجمن سینمای جوانان ایران از میان فیلمنامه‌های رسیده و بعد از جلسه پیچینگ، سقف ۱۰ فیلمنامه را جهت ساخت حمایت خواهد کرد که این حمایت شامل مبلغ ۱۵ میلیون تومان و مشاوره در روند تولید است.از میان ۱۷ فیلمنامه تایید شده توسط شورای فیلمنامه، جلسه پیچینگ ۵ فیلمنامه که توسط هنرجویان و متقاضیان شهرستانی ارسال شده بود، یک آبان ۱۴۰۱ مصادف با آخرین روز برگزاری جشنواره فیلم کوتاه برگزار شد و قرار است جلسه پیچینگ ۱۲ فیلمنامه باقی مانده، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر روز چهارشنبه ۱۸ آبان در ستاد مرکزی انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شود.فیلمنامه‌هایی که توسط شورای پیچینگ تایید شده است، شنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ معرفی خواهند شد. امیدوارم براتون خبر   اعلام زمان برگزاری دومین جلسه شورای پیچینگ باشگاه فیلم‌اولی‌ها براتون مفید بوده باشه

 
2022-11-13 17:17:34