اعطای «جایزۀ علیمحمـدی» به رساله‎ های برتر دکتری فیزیک به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اعطای «جایزۀ علیمحمـدی» به رساله‎ های برتر دکتری فیزیک  به گزارش خبرگزاری هاریکا، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همکاری انجمن فیزیک ایران از سال ۱۳۹۰ به رساله‎ های برتر دکتری فیزیک که در داخل کشور تهیه شده باشند جایزه‌ای […]

اعطای «جایزۀ علیمحمـدی» به رساله‎ های برتر دکتری فیزیک

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اعطای «جایزۀ علیمحمـدی» به رساله‎ های برتر دکتری فیزیک  به گزارش خبرگزاری هاریکا، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همکاری انجمن فیزیک ایران از سال ۱۳۹۰ به رساله‎ های برتر دکتری فیزیک که در داخل کشور تهیه شده باشند جایزه‌ای به نام «جایزۀ علیمحمـدی» اعـطا می‌کند.
این جایزه به پاس خدمات علمی و دانشگاهی شهید دکتر مسعود علیمحمدی استاد فقید دانشگاه تهران و اولین دانش‌آموختۀ دکتری فیزیکِ داخل کشور، از جمله نقش مؤثرش در زیرساخت علمی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی و تلاش‌های وی برای برپایی تحصیلات تکمیلی در ایران، به نام او نامگذاری شده است.
این جایزه در سال ۱۴۰۲ به رساله‌های دکتری برگزیده در رشتۀ فیزیک که در داخل کشور تهیه شده و طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۱ مرحلۀ دفاع را گذرانده باشند، اعطا می‌شود.
برای ورود به مرحلۀ داوری، لازم است کارهای پژوهشی انجام‌شده در دورۀ دکتری و رسالۀ حاصل از آن، به تشخیصِ حداقل سه عضو هیئت علمیِ استادیار به بالا، که استاد راهنمای رسالۀ دکتری نیز یکی از آنان است، به عنوان «رسالۀ ممتاز» شناخته شده باشد. امیدوارم براتون خبر   اعطای «جایزۀ علیمحمـدی» به رساله‎ های برتر دکتری فیزیک براتون مفید بوده باشه

 
2022-12-02 20:06:43