اصلاح دستورالعمل تبلیغات پزشکی و دارویی به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، جلسات ۴۳ و ۴۴ شورای عالی سازمان نظام پزشکی در دو نوبت صبح و بعدازظهر پنج شنبه ۲۸ دی ماه برگزار و مصوبات آن توسط دبیر شورای عالی اعلام شد. مصوبات چهل و سومین جلسه شورای […]

اصلاح دستورالعمل تبلیغات پزشکی و دارویی

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، جلسات ۴۳ و ۴۴ شورای عالی سازمان نظام پزشکی در دو نوبت صبح و بعدازظهر پنج شنبه ۲۸ دی ماه برگزار و مصوبات آن توسط دبیر شورای عالی اعلام شد.
مصوبات چهل و سومین جلسه شورای عالی دوره هشتم
مصوبه (۱)
دستورالعمل نحوه اطلاع رسانی امور پزشکی و تبلیغات و انتشار آگهی‌های دارویی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی از ماده ۳۹ لغایت پایان دستورالعمل بررسی، اصلاح و مصوب گردید.
مصوبه (۲)
بودجه سال ۱۴۰۳ سازمان ارائه شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع به کمیسیون بودجه و تشکیلات ارجاع شد تا پس از بررسی لازم، در جلسه آتی شورای عالی طرح گردد.
مصوبه (۳)
به سازمان اجازه داده شد در بودجه سال ۱۴۰۳ و از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱، پنجاه درصد حق بیمه تکمیلی کارکنان، فرزندان تحت تکفل و همسر را با رعایت مقررات مربوطه پرداخت نماید.
مصوبه (۴)
به معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان اجازه داده می‌شود محاسبات درآمدی بودجه ۱۴۰۳ از محل خدمات سازمان را تا حدود ۳۰ درصد افزایش انجام داده تا پس از بررسی در کمیسیون بودجه و تشکیلات، جهت اصلاح و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه گردد.
مصوبه (۵)
اصلاحیه دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت‌های کمیسیون‌های تخصصی مشورتی شورای عالی مصوب گردید.
مصوبه (۶)
برآورد کارشناسی سازمان در خصوص قیمت تمام شده تعرفه خدمات درمانی سال ۱۴۰۳ بر اساس بند “ک ” ماده ۳ قانون نظام پزشکی قرائت و تصویب شد. مقرر گردید نظر پیشنهادی سازمان به ذی نفعان جهت اطلاع و به مراجع تصمیم گیری اعلام گردد.
مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای عالی دوره هشتم
مصوبه (۱)
مصوب گردید در خصوص پلتفرم‌های اینترنتی فروش دارو، بیانیه شورای عالی از سوی هیأت رئیسه تهیه و تنظیم و منتشر گردد.
مصوبه (۲)
در مورد آئین نامه مراکز سرپایی درمان اختلالات مصرف مواد( SUD) و مشکلات مراکز درمان اعتیاد ضمن تأیید نظر کمیسیون طرح‌ها و لوایح و آئین نامه‌ها (نامه شماره ۹۶۸۳/۲۱/۱۰۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱)، به معاونت فنی و نظارت سازمان تکلیف گردید در اسرع وقت نسبت به تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با موادمخدر و کمیته درمان و همه صاحبان فرآیند و ذی نفعان و انجمن‌های مرتبط اقدام نموده و همراه با بررسی و اصلاح دستورالعمل، پیشنهاد حاصله را حداکثر ظرف مدت یک ماه به شورای عالی و کمیته درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر اعلام و پیگیری جدی برای حصول نتیجه نماید.
مصوبه (۳)
گزارش کمیسیون طرح‌ها و لوایح در مورد دستورالعمل چگونگی اعطای عضویت به رشته‌های جدید قرائت و مقرر شد گزارش تکمیل شده آن در جلسه آتی به شورای عالی ارائه گردد.
مصوبه (۴)
مکاتبه شماره ۹۵۶۷/۲۱/۱۰۰/ د مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ کمیسیون مشورتی صلاحیت‌های حرفه‌ای در خصوص اعطای شماره عضویت نظام پزشکی به دانش آموختگان PHD بیولوژی تولیدمثل، مطرح و با نظر کمیسیون موافقت گردید. امیدوارم خبر  اصلاح دستورالعمل تبلیغات پزشکی و دارویی براتون مفید بوده باشه