استقرار شرایط جوی پایدار به گزارش رسانه حبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی قسمتی ابری خواهیم بود که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد. از فردا تا روز چهارشنبه شرایط جوی نسبتا پایدار و آسمان صاف تا قسمتی ابری در استان حاکم خواهد بود. دمای هوا […]

استقرار شرایط جوی پایدار

به گزارش رسانه حبری هاریکا از اخبار زنجان ،بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی قسمتی ابری خواهیم بود که گاهی با وزش باد همراه خواهد شد. از فردا تا روز چهارشنبه شرایط جوی نسبتا پایدار و آسمان صاف تا قسمتی ابری در استان حاکم خواهد بود. دمای هوا از بعد از ظهر امروز تا روز چهارشنبه با افزایش تدریجی همراه خواهد شد و به ویژه طی نیمه دوم هفته شاهد هوای گرمی خواهیم بود.