استقرار سامانه پاسخگویی به کمبودهای دارویی به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحیدر محمدی، با تاکید بر نقش پاسخگویی مناسب سامانه ۱۹۰ به مردم در خصوص کمبودهای دارویی، گفت: مخاطبان این سامانه بیماران و خانواده آنها هستند و کارشناسان ۱۹۰ باید در حوزه پاسخگویی ضمن رعایت وظایف حرفه‌ای، […]

استقرار سامانه پاسخگویی به کمبودهای دارویی

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، سیدحیدر محمدی، با تاکید بر نقش پاسخگویی مناسب سامانه ۱۹۰ به مردم در خصوص کمبودهای دارویی، گفت: مخاطبان این سامانه بیماران و خانواده آنها هستند و کارشناسان ۱۹۰ باید در حوزه پاسخگویی ضمن رعایت وظایف حرفه‌ای، به صورت شایسته و حفظ کرامت مردم اهتمام داشته باشند.
وی افزود: باید در ارائه خدمت به مردم، شأن آنها حفظ شده و پاسخگویی به نحو احسن انجام شود.
محمدی با اشاره به اینکه کارشناسان سامانه ۱۹۰ باید چشم تیزبین سازمان غذا و دارو و کانال ارتباط با مردم باشند، عنوان کرد: با هوشمندی کارشناسان می‌توان اطلاعات و تحلیل دقیق مبتنی بر شواهد را به ادارات تخصصی سازمان ارائه داد تا اقدامات مقتضی انجام گرفته و خروجی آن به نفع مردم باشد.
وی با اشاره به لزوم آشنایی مردم با سامانه mobil.ttac.ir و اپلیکیشن تیتک، تصریح کرد: مردم به راحتی و در مدت زمان کوتاهی داروی مورد نظر خود را در این سامانه جستجو کرده و از نزدیک‌ترین داروخانه تهیه کنند. امیدوارم خبر  استقرار سامانه پاسخگویی به کمبودهای دارویی براتون مفید بوده باشه