از ۵۴ هزار ساختمان در تهران ۱۵ درصد نمای کامپوزیتی دارد به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: ۵۴ هزار ساختمان را در تهران پایش کردیم و نزدیک ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها نمای کامپوزیت دارد که طی ۳ دقیقه می‌تواند با حریق نابود می‌شود. امیدوارم خبر  […]

از ۵۴ هزار ساختمان در تهران ۱۵ درصد نمای کامپوزیتی دارد

به گزارش هاریکا خبر , در بخش کانال حوادث ,مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران گفت: ۵۴ هزار
ساختمان را در تهران پایش کردیم و نزدیک ۱۰ تا ۱۵ درصد آنها نمای
کامپوزیت دارد که طی ۳ دقیقه می‌تواند با حریق نابود
می‌شود. امیدوارم خبر  از ۵۴ هزار ساختمان در تهران ۱۵ درصد نمای کامپوزیتی دارد براتون مفید بوده باشه