از وضعیت کرونایی روستاهای استان زنجان چه خبر؟ به گزارش سایت خبری هاریکا از کانال خبر زنجان ،رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: همه افراد در روستاهای ذاکر، سهرین، دولت‌آباد، حصار، قره‌بوته، باغلوجه، سوکهریز، سونتو و انگوران غربالگری شدند و وضعیت این روستاها تحت کنترل است پرویز قزلباش با بیان اینکه از جمعیت ۴۵۰ نفری […]

از وضعیت کرونایی روستاهای استان زنجان چه خبر؟

به گزارش سایت خبری هاریکا از کانال خبر زنجان ،رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی استان زنجان گفت: همه افراد در روستاهای ذاکر، سهرین، دولت‌آباد، حصار، قره‌بوته، باغلوجه، سوکهریز، سونتو و انگوران غربالگری شدند و وضعیت این روستاها تحت کنترل است
پرویز قزلباش با بیان اینکه از جمعیت ۴۵۰ نفری روستای زهترآباد شهرستان طارم، تست کرونای ۱۰ نفر مثبت شد که ۲ از نفر آنان به کرونای انگلیسی مبتلا شده بودند؛ بنابراین محدودیت‌های جدی در این روستا اعمال شد، اظهار کرد: کنترل ورودی شهرستان طارم به دقت صورت می‌گیرد، به طوری که روزانه ۴۰۰ تست کرونا از افرادی که قصد اقامت در این شهرستان دارند، گرفته می‌شود.