ارسال تعرفه‌ پزشکی ۱۴۰۳ به سازمان برنامه و بودجه به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمود رضا محقق دولت آبادی گفت: شورای عالی بیمه هر سال میزان رشد تعرفه پزشکی را تعیین و به دولت ارسال می‌کند که امسال فرآیند آن از هاریکا ماه آغاز شد و قبل […]

ارسال تعرفه‌ پزشکی ۱۴۰۳ به سازمان برنامه و بودجه

به گزارش هاریکا خبر , در بخش خبری سلامت ,به گزارش خبرگزاری هاریکا، محمود رضا محقق دولت آبادی گفت: شورای عالی بیمه هر سال میزان رشد تعرفه پزشکی را تعیین و به دولت ارسال می‌کند که امسال فرآیند آن از هاریکا ماه آغاز شد و قبل از تصویب بودجه باید شورای عالی بیمه به جمع بندی رسیده باشد.
وی افزود: بر اساس تورم اعلامی مرکز آمار و احتمال افزایش حقوق و دستمزد محاسباتی انجام شد و سازمان‌ها و ارگان‌ها از ۳۰ تا ۶۶ درصد پیشنهاد افزایش تعرفه پزشکی سال آینده را داشتند که در نهایت به جمع بندی ۴۶ درصد رسیدیم.
رئیس شورای عالی بیمه گفت: پیشنهاد شورای عالی بیمه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و سازمان برنامه میزان پیشنهاد را ویرایش و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می‌کند.
محقق افزود: پس از تصویب میزان رشد تعرفه پزشکی ۱۴۰۳، بررسی اجزای تعرفه‌های پزشکی آغاز می‌شود. امیدوارم خبر  ارسال تعرفه‌ پزشکی ۱۴۰۳ به سازمان برنامه و بودجه براتون مفید بوده باشه