ارائه مدل جدید قیمت گذاری مبتنی بر رفتار مشتری در سیستم توزیع به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ارائه مدل جدید قیمت گذاری مبتنی بر رفتار مشتری در سیستم توزیع  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، متینه زیاری دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح « ارائه مدل […]

ارائه مدل جدید قیمت گذاری مبتنی بر رفتار مشتری در سیستم توزیع

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  ارائه مدل جدید قیمت گذاری مبتنی بر رفتار مشتری در سیستم توزیع  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، متینه زیاری دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح « ارائه مدل قیمت گذاری مبتنی بر رفتار در سیستم های توزیع با استفاده از رویکرد تئوری بازی ها » گفت: سیستم های توزیع و زنجیره های تأمین نسبت به تغییرات و نوسانات تقاضا، قیمت و… بسیار حساس هستند.
وی با بیان اینکه تغییرات جزئی در سیستم های توزیع می تواند تأثیر قابل توجهی در کل سیستم داشته باشد و گاهاً باعث از دست رفتن سهم بازار در شرایط رقابتی شود، گفت: در نظر گرفتن بحث قیمت گذاری به هنگام برنامه ریزی، علاوه بر مدیریت هزینه ها، موجب افزایش سهم بازار در شرایط رقابتی و بهبود انعطاف پذیری می شود.
وی تاکید کرد: درنظر گرفتن فاکتورهای رقابتی، لحاظ کردن رفتار مشتری و آنچه میزان رضایت و مطلوبیت مشتریان را افزایش می دهد روی موقعیت و اقبال سیستم های توزیع تاثیر بسزایی دارد. از این رو مدل قیمت گذاری مبتنی بر رفتار در سیستم های توزیع با استفاده از رویکرد تئوری بازی ها دراین پروژه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود:استفاده از این مدل تا حد زیادی به صنایع مرتبط کمک می‌کند با استفاده از اطلاعات ثبت شده در پیشینه خرید مشتریان خود، قیمت های متمایز و بهینه برای هر دسته از مشتریان ارائه کنند که منجر به بهبود میزان فروش و حجم ریالی آن خواهد شد.
به گفته وی، در این پروژه با مطالعه نمونه های مشابه در ادبیات موضوع کار شروع شده و با بررسی روند موجود در صنایع، اطلاعات به روزرسانی شد و نهایتا مدل سازی انجام و توسط روش ریاضی دقیق حل شد.
زیاری گفت: به طور کلی مدل ارائه شده برای تمامی صنایعی که در شرایط رقابتی به دنبال تعیین قیمت بهینه محصول و سیاست های توزیع مناسب هستند، کاربردی است. همچنین دانشجویان و سایر محققینی که در این زمینه فعالیت میکنند، می توانند از مدل ارائه شده در جهت بسط و گسترش موضوع استفاده کنند.
وی با اشاره به ادامه این پروژه گفت: درنظر گرفتن روش های مسیریابی برای حمل کالا به مشتری در شرایط خرید غیرفیزیکی، انتخاب وسیله حمل و نقل، مکان‌یابی نقاط توزیع و در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامترهای هزینه تهیه و تدارکات محصول از جمله مواردی هستند که می توان به تحقیق حاضر اضافه کرد.
محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به ویژگی های طرح:گفت: قیمت بهینه، ارائه یک مدل جدید برای ترکیب قیمت گذاری رقابتی و درنظر گرفتن رفتار مشتری و افزایش انطباق مدل با شرایط موجود، از ویژگی های این طرح به شمار می رود.
زیاری با اشاره به مزیت های رقابتی طرح گفت: درنظرگرفتن عامل رقابت در سیستم توزیع به صورت افقی، مدل سازی مسئله به صورت دو سطحی برای نمایش بازی استکلبرگ (رقابت عمودی میان مراکز عمده فروشی و خرده فروشی) با لحاظ کردن رفتار مشتری، درنظر گرفتن رفتار مشتری به کمک تابع مطلوبیت و لحاظ کردن بعد جغرافیایی و قیمت، درنظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت و سطح خدمت برای مدلسازی رقابت میان مراکز عمده فروشی، درنظر گرفتن ریسک اختلال در مراکز تأمین و ارائه استراتژی های تاب آوری (نگهداری موجودی و قرارداد با تأمین کنندگان قابل اطمینان) برای مقابله با آن مزیت های رقابتی طرح بودند.
استاد راهنمای این پروژه محسن شیخ سجادیه عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است. امیدوارم براتون خبر   ارائه مدل جدید قیمت گذاری مبتنی بر رفتار مشتری در سیستم توزیع براتون مفید بوده باشه

 
2022-11-13 04:05:57