اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم روز به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم روز  اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی امام رضا (ع) و علوم روز، با حضور روح الله دهقانی فیروز آبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس […]

اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم روز

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم روز  اختتامیه سومین کنگره بین‌المللی امام رضا (ع) و علوم روز، با حضور روح الله دهقانی فیروز آبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، عصر چهارشنبه ۲۹ آذرماه در دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع) مشهد برگزار شد. امیدوارم براتون خبر   اختتامیه سومین کنگره بین المللی امام رضا (ع) و علوم روز براتون مفید بوده باشه

 
2023-12-30 17:57:50