احتمال حذف سیمرغ آرای مردمی در جشنواره فیلم فجر به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری احتمال حذف سیمرغ آرای مردمی در جشنواره فیلم فجر  امینی دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: دوستان گرفتار شدند چون استودیوها ترافیک کاری داشتند یک سری آثار از اواسط جشنواره به ناوگان اکران اضافه خواهند شد و اگر […]

احتمال حذف سیمرغ آرای مردمی در جشنواره فیلم فجر

به گزارش کانال خبری ایران در کانال مجله هنری احتمال حذف سیمرغ آرای مردمی در جشنواره فیلم فجر  امینی دبیر جشنواره فیلم فجر گفت: دوستان گرفتار شدند چون استودیوها ترافیک کاری داشتند یک سری آثار از اواسط جشنواره به ناوگان اکران اضافه خواهند شد و اگر فشار بیاوریم کیفیتشان خوب نمی‌شود. امیدوارم براتون خبر   احتمال حذف سیمرغ آرای مردمی در جشنواره فیلم فجر براتون مفید بوده باشه

 
2023-01-30 22:04:08