اتصال طرح‌های خلاقانه و فناورانه حوزه آب به نیازهای کشور به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اتصال طرح‌های خلاقانه و فناورانه حوزه آب به نیازهای کشور  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این کارگروه «شناسایی چالش‌ها، نواقص و کمبودها»، «هدفمندسازی و جهت‌دهی دقیق […]

اتصال طرح‌های خلاقانه و فناورانه حوزه آب به نیازهای کشور

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  اتصال طرح‌های خلاقانه و فناورانه حوزه آب به نیازهای کشور  به گزارش خبرگزاری هاریکا به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این کارگروه «شناسایی چالش‌ها، نواقص و کمبودها»، «هدفمندسازی و جهت‌دهی دقیق طرح‌های خلاقانه و فناورانه علمی»، «توسعه علم و فناوری و اتصال آن به رفع نیازهای اساسی کشور خصوصا در عرصه آب با تکیه بر ظرفیت های بومی و علمی موجود در شرکت های دانش بنیان، هسته های فناور و جوانان و اساتید نخبه کشور» را ماموریت اصلی خود قرار داده است.
با ایجاد کارگروه ارزیابی و نظارت، تمام طرح‌ها، ایده‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در عرصه آب، اقلیم و ‌محیط زیست ضمن بررسی‌های لازم، سودمندی و نافع بودن طرح‌ها برای رفع یک یا چند نیاز اساسی مرتبط مورد ارزیابی تخصصی قرار می‌گیرند.
در کارگروه طرح‌های پیشران نیز، به فراخور موضوع؛ طرح‌های مختلف مورد ارزیابی قرار تخصصی قرار گرفته و تصمیمات مرتبط بر مبنای طرح‌ها و پروژه‌های ضروری مورد نیاز اتخاذ می‌شود.
این دو کارگروه، میزبان صاحبنظران و اساتید برجسته و مطرح کشور در حوزه‌های آب، اقلیم و محیط زیست هستند و جلسات هفتگی آنها در ستاد آب، اقلیم ‌و ‌محیط زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان برقرار خواهد بود تا ‌تمامی طرح‌ها پس از بررسی و ارزیابی وارد چرخه حمایتی ‌شوند. امیدوارم براتون خبر   اتصال طرح‌های خلاقانه و فناورانه حوزه آب به نیازهای کشور براتون مفید بوده باشه

 
2023-04-22 21:32:59