آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال در زنجان به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،دکتر پرویز  قزلباش گفت :از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال که شامل ۱۴ هزار نفر در استان بوده، آغاز شده است. وی با بیان اینکه ۶۶ درصد افراد بالای ۸۰ و واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ […]

آغاز واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال در زنجان

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار زنجان ،دکتر پرویز  قزلباش گفت :از روز شنبه 26 اردیبهشت واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال که شامل ۱۴ هزار نفر در استان بوده، آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ۶۶ درصد افراد بالای ۸۰ و واکسیناسیون افراد بالای ۷۵ سال که شامل ۱۴ هزار نفر در استان بوده، آغاز شده است از ۱۸ هزار نفر بالای ۸۰ سال تحت پوشش در استان داریم که ۱۲ هزار نفر آنان واکسینه شدند و توصیه می‌شود باقی افراد نیز واکسن کرونا را تزریق کنند.