آغاز صید ماهیان سفید مولد برای تکثیر در مرکز شهید رجایی ساری  به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،مدیر کل شیلات مازندران گفت: فصل کوچ ماهیان از خزر که به ماهیان رودکوچ مشهور هستند به سمت رودخانه‌ها برای تخم‌ریزی آغاز شد. ماموران یگان حفاظت شیلاتی روزانه از رودخانه‌های مهم بازدید و با هرگونه […]

آغاز صید ماهیان سفید مولد برای تکثیر در مرکز شهید رجایی ساری 

به گزارش سایت خبری هاریکا از اخبار مازندران ،مدیر کل شیلات مازندران گفت:

فصل کوچ ماهیان از خزر که به ماهیان رودکوچ مشهور هستند به سمت رودخانه‌ها برای تخم‌ریزی آغاز شد.

ماموران یگان حفاظت شیلاتی روزانه از رودخانه‌های مهم بازدید و با هرگونه صید ماهیان مولد بخصوص ماهی سفید برخورد می‌کنند.

صید ماهیان سفید مولد برای تکثیر در مرکز شهید رجایی ساری آغاز شده است و تا اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

هشت رودخانه مهم شیلاتی برای صید این ماهیان در نظر گرفته شده است.

با موافقت رئیس کل دادگستری مازندران و موافقت اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان ۱۶ رودخانه دیگر نیز در اختیار شیلات قرار گرفته است تا شرایط برای تکثیر طبیعی ماهیان رودکوچ بیشتر شود.