آغاز برداشت محصول جو ۱۵۰۰هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان خاش به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،شیرزاد کمالی مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: کشاورزان امسال بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی خود را به کشت جو اختصاص داده اند و پیش بینی می شود تا پایان خرداد ۳۸۰۰تن جو از […]

آغاز برداشت محصول جو ۱۵۰۰هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان خاش

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار سیستان و بلوچستان ،شیرزاد کمالی مدیر جهاد کشاورزی خاش گفت: کشاورزان امسال بیش از ۱۵۰۰ هکتار از اراضی خود را به کشت جو اختصاص داده اند و پیش بینی می شود تا پایان خرداد ۳۸۰۰تن جو از مزارع کشاورزی شهرستان برداشت شود.

شیرزاد کمالی با بیان اینکه شرایط اقلیمی مناسب و تنوع آب و هوایی در خاش امکان کاشت جو در سه نوبت، تابستان، پاییز و زمستان را فراهم کرده است

کمالی بیان کرد : حدود ٧٠٠ نفر در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول جو در این شهرستان فعالیت دارند.