آزمایش و اثبات یکی از نظریه‌های گالیله به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  آزمایش و اثبات یکی از نظریه‌های گالیله  نظریه گالیله در مورد بی‌اثر بودن جرم ماده در شرایط بی‌وزنی پس از چهار قرن اثبات شد. آزمایش برج پیزا گالیله، ثابت می‌کند اجسام در شرایط خلاء با سرعت یکسانی سقوط می‌کند. امیدوارم […]

آزمایش و اثبات یکی از نظریه‌های گالیله

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  آزمایش و اثبات یکی از نظریه‌های گالیله  نظریه گالیله در مورد بی‌اثر بودن جرم ماده در شرایط بی‌وزنی پس از چهار قرن اثبات شد. آزمایش برج پیزا گالیله، ثابت می‌کند اجسام در شرایط خلاء با سرعت یکسانی سقوط می‌کند. امیدوارم براتون خبر   آزمایش و اثبات یکی از نظریه‌های گالیله براتون مفید بوده باشه

 
2022-04-05 13:23:19