آخرین مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  آخرین مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد  به گزارشهاریکا خبر، بیست و نهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با استناد به ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی […]

آخرین مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

به گزارش کانال خبری ایران در اخبار فناوری  آخرین مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد  به گزارشهاریکا خبر، بیست و نهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با استناد به ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور مصوب تاریخ ۱۳۷۹/۰۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ماده ۳ و ۴ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب تاریخ ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ تشکیل شد.
تازه‌ترین مصوبات این شورا به شرح زیر است:
تهیه پیش‌نویس اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور (در بازه زمانی ۱۴۰۶۱۴۰۲)
۱ مقرر شد پیش‌نویس اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور (در بازه زمانی ۱۴۰۶۱۴۰۲) به اعضای شورای عالی ارسال و طی دو هفته نظرات آنان اخذ شود. ویرایش جدید اولویت ها در کمیسیون دائمی ارائه و تصویب شود. مصوبه کمیسیون دائمی به منزله تصویب شورا خواهد بود.
۱۱ با توجه به نرخ بالای تحولات علم و فناوری، در صورت نیاز اولویت‌های مصوب با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تأیید دبیرخانه شورا در کمیسیون دائمی بررسی و اصلاح خواهد شد.
۲۱ دستورالعمل اجرایی‌شدن اولویت‌های مصوب، توسط دبیرخانه شورا تدوین و ظرف مدت سه ماه به تصویب کمیسیون دائمی برسد.
تصویب طرح کلان ملی «هوشمندسازی آزمون‌های سازمان سنجش و آموزش کشور»
۲ کلیات طرح اجرایی بلندمدت سرمایه گذاری کلان ملی «هوشمندسازی آزمون‌های سازمان سنجش و آموزش کشور» در سطح اجرای آزمایشی تصویب و مقرر شد در سال ۱۴۰۳ برای برخی از آزمون‌ های سازمان سنجش که دارای متقاضی کمتر از ۳۰ هزار نفر هستند، به صورت آزمایشی اجرا و نتایج به شورای عالی ارائه شود.
منابع مالی مورد نیاز پروژه از محل طرح «تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات و ماشین آلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دستگاه‌های تابعه» که به سرجمع اعتبارات تعمیرات اساسی، خرید تجهیزات و ماشین آلات سازمان سنجش آموزش کشور به شماره طبقه بندی ۱۸۰۳۰۷۶۰۰۱ اضافه می‌شود، تأمین خواهد شد.
تصویب طرح کلان ملی «ارتقا کارآمدی سیاستگذاری جوانی جمعیت کشور»
۳ کلیات طرح اجرایی بلندمدت سرمایه گذاری کلان ملی «ارتقا کارآمدی سیاستگذاری جوانی جمعیت کشور» به تصویب رسید و مقرر شد دبیرخانه شورای عالی عتف طرح پژوهشی و برنامه‌ مربوط به هر یک از پروژه‌ ها را در چهارچوب اولویت‌ های پژوهشی ستاد ملی جمعیت تدوین کرده و پس از تأیید دبیرخانه آن ستاد در کمیسیون دائمی به تصویب رساند.
اجرایی شدن هر کلان پروژه و تخصیص اعتبارات مربوطه منوط به تأیید آن توسط دبیرخانه ستاد ملی جمعیت است. منابع مالی مورد نیاز طرح از محل ماده ۳۹ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغ شده ۱۴۰۰/۰۸/۲۴) تأمین خواهد شد.
تهیه پیش نویس «راهکارهای تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور»
۴ مقرر شد پیش نویس «راهکارهای تسهیل و رفع موانع اجرایی پژوهش و فناوری در کشور» در حوزه‌های اولویت دار از قبیل مفاصاحساب تأمین اجتماعی، ترخیص تجهیزات آزمایشگاهی از گمرگ و ارائه ضمانت نامه طرح‌های پژوهشی توسط دبیرخانه شورا با همکاری موردی و متناسب با موضوع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری؛ دانشگاه آزاد اسلامی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تدوین و پس از بررسی در کمیسیون دائمی شورای عالی عتف جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال شود.
تعیین سکوی نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به عنوان پنجره واحد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری
۵ با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی، سکوی نظام ایده‌ها و نیازها (نان) به عنوان پنجره واحد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شد. مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) مسئول امور اجرایی این مصوبه است. مقرر شد شیوه نامه اجرایی به طور مشترک توسط ISC و دبیرخانه شورا تهیه و پس از تأیید در شورای راهبری ISC ، به تصویب کمیسیون دائمی شورای عالی عتف نیز برسد.
اعطای تسهیلات مالی به پژوهشگران برتر یک درصد بین المللی و یک درصد برتر ملی
۶ با عنایت به مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۲ هیئت وزیران، مقرر شد سازمان برنامه و بودجه سالانه مبلغ معادل سرانه چهار دانشجوی دکتری و چهار دانشجوی کارشناسی ارشد مرتبط با رشته تحصیلی پژوهشگران برتر یک درصد بین المللی و یک درصد برتر ملی بر اساس گزارش سالیانه مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) را از طریق مؤسسه محل اشتغال به ایشان پرداخت کند.
تدوین آئین نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور
۷ در راستای اجرایی‌سازی اقدام ۵۱۲۲۲۶ سند تحول دولت مردمی مبتنی بر تسهیل شرایط همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی از طریق تدوین ضوابط و نظامات رتبه‌بندی و مالی، و با عنایت به مصوبه بیست و هشتمین جلسه شورای عالی عتف و تاکید ریاست جمهور مقرر شد آئین نامه ساماندهی پژوهشگران مستقل کشور با توجه به اصول کلی زیر تدوین و طی دو ماه ارائه شود:
با هدف سیاستگذاری، نظارت کلان بر ساماندهی پژوهشگران مستقل، در سطح ملی شورای راهبری پژوهشگران مستقل در دبیرخانه شورا تشکیل شود.
کلیه فعالیت‌های مرتبط با ثبت نام از متقاضیان، دریافت، بررسی و ارزیابی مستندات مربوطه و امتیازدهی براساس ضوابط ابلاغی، توسط کارگزاران اجرایی انجام شود.
پژوهشگر مستقل به عنوان یک شغل حرفه‌ای در نظام اداری کشور پذیرفته شود.
سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورا و دستگاه‌های مرتبط، بخشنامه و آئین‌نامه های مربوط به بیمه و مالیات قراردادهای تحقیقاتی پژوهشگران مستقل را تدوین و ابلاغ کنند.
پژوهشگران مستقل براساس امتیازات بدست آمده رتبهبندی شده و متناسب با رتبه، امکان انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات و امتیازات مرتبط با قراردادهای پژوهشی و حمایت دستگاه‌های اجرایی را داشته باشند.
مصوبات در ۷ بند در بیست و نهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ به تصویب رسید. امیدوارم براتون خبر   آخرین مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد براتون مفید بوده باشه

 
2023-10-03 12:05:29