احتمال بارش های رگباری و پراکنده و رعد و برق در زنجان به گزارش پیش بینی آب و هوای زنجان به احتمال بارش های رگباری و پراکنده و رعد و برق بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی قسمتی ابری خواهیم بود که بعد از ظهر با افزایش ابر و در برخی مناطق […]

احتمال بارش های رگباری و پراکنده و رعد و برق در زنجان

به گزارش پیش بینی آب و هوای زنجان به احتمال بارش های رگباری و پراکنده و رعد و برق بر اساس بررسی نقشه های هواشناسی امروز شاهد آسمانی قسمتی ابری خواهیم بود که بعد از ظهر با افزایش ابر و در برخی مناطق استان با احتمال رگبار پراکنده باران و رعد و برق و وزش موقت باد نسبتا شدید همراه خواهد شد. طی فردا نیز همچنان شرایط برای رگبارهای پراکنده با احتمال رعدوبرق در ساعات بعدازظهر وجود خواهد داشت.
سامانه بارشی دیگری اواسط هفته پیش رو وارد استان خواهد شد. دمای کمینه روز شنبه با کاهش نسبی همراه خواهد شد