۱۲۴ هزار هکتار مزارع گندم مازندران مبارزه شیمیایی شد به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،مجید بهادری مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در ۱۲۳ هزار و ۹۵۶ هکتار از مزارع گندم استان خبر داد. بهادری با اشاره به اینکه مبارزه با آفات و […]

124 هزار هکتار مزارع گندم مازندران مبارزه شیمیایی شد

به گزارش کانال خبری ایران از اخبار مازندران ،مجید بهادری مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه شیمیایی با آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز در 123 هزار و 956 هکتار از مزارع گندم استان خبر داد.

بهادری با اشاره به اینکه مبارزه با آفات و بیماری‌ها در ۵۰ هزار و ۳۹ هکتار از مزارع استان صورت گرفت، افزود: مبارزه با بیماری‌ها در ۴۷ هزار و ۱۸۸ هکتار مزارع گندم استان با استفاده از سموم تیلت و فولیکور انجام شد.

وی افزود : مبارزه با بیماری زنگ زرد در ۳ هزار و ۵۰۷ هکتار، سپتوریوز برگی در ۵ هزار و ۴۹۲ هکتار، سفیدک سطحی در ۷ هزار و ۶۸۶ هکتار، لکه خرمایی در ۳ هزار و ۹۷۷ هکتار، فوزاریوم خوشه در ۱۷ هزار و ۱۲۱ هکتار و لکه برگی ها و توام در ۹ هزار و ۴۰۵ هکتار مزارع گندم مازندران صورت گرفت.

بهادری اضافه کرد: مبارزه شیمیایی علیه آفت حلزون در یک هزار و ۶۷۴ هکتار، سوسک زابروس در ۲۷ هکتار، شته در ۱۷۵ هکتار، کرم مفتولی در ۱۵ هکتار و سوسک لما در ۹۶۰ هکتار مزارع استان با استفاده از سم دیازینون گرانول انجام شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه مبارزه شیمیایی با علف‌های هرز در ۷۳ هزار و ۹۱۷ هکتار مزارع گندم استان انجام شد، گفت: مبارزه با علف‌های هرز پهن برگ در ۲۸ هزار و ۷۳۴ هکتار، کشیده برگ در ۳۴ هزار و ۳۵۴ هکتار و توام در ۱۰ هزار و ۸۲۹ هکتار مزارع گندم مازندران صورت گرفت.

وی اضافه کرد: برای مبارزه شیمیایی با علف های هرز از سموم گرانستار، توفوردی، تاپیک، آکسیال، تیفیس، آتلانتیس، اتللو و ویکیلیس استفاده شد.