۹ مجوز مجموعه داری خصوصی در تبریز صادر شده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان شرقی از اعطای مجوز فعالیت موزه شهر تبریز همزمان با روزجهانی موزه‌ها خبر دادوگفت: تاکنون۹مجوز مجموعه داری خصوصی در تبریز صادرشده است.

۹ مجوز مجموعه داری خصوصی در تبریز صادر شده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل میراث‌فرهنگی،گردشگری و صنایع‌دستی
آذربایجان شرقی از اعطای مجوز فعالیت موزه شهر تبریز همزمان با
روزجهانی موزه‌ها خبر دادوگفت: تاکنون۹مجوز مجموعه داری خصوصی در
تبریز صادرشده است.