۹۰ درصد جمعیت شهرستان هشترود واکسن کرونا دریافت کرده‌اند به گزارش کانال خبری تبریز , هشترود – فرماندار شهرستان هشترود گفت: تاکنون ۹۰.۵۶ درصد جمعیت هدف شهری و روستایی این شهرستان نوبت اول واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.

۹۰ درصد جمعیت شهرستان هشترود واکسن کرونا دریافت کرده‌اند

به گزارش کانال خبری تبریز , هشترود – فرماندار شهرستان هشترود گفت: تاکنون ۹۰.۵۶
درصد جمعیت هدف شهری و روستایی این شهرستان نوبت اول واکسن کرونا را
دریافت کرده‌اند.