۶۰ درصد کارکنان دولت مرد هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: ۶۰ درصد کارکنان دولت مرد، ۴۰ درصد زن و بیشتر آنها متولدین دهه ۵۰ هستند.

۶۰ درصد کارکنان دولت مرد هستند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی
گفت: ۶۰ درصد کارکنان دولت مرد، ۴۰ درصد زن و بیشتر آنها متولدین دهه
۵۰ هستند.