۶۰ درصد جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۶۰ درصد جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند.

۶۰ درصد جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۶۰ درصد
جمعیت هدف در آذربایجان شرقی واکسن کرونا تزریق کردند.