۵۱ درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا در آذربایجان‌شرقی واکسینه شدند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۵۱ درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا و بیش از ۸۰ درصد سالمندان ۸۰ سال به بالا در آذربایجان شرقی بر ضد کرونا واکسینه شده‌اند.

۵۱ درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا در آذربایجان‌شرقی واکسینه شدند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: ۵۱
درصد سالمندان ۷۵ سال به بالا و بیش از ۸۰ درصد سالمندان ۸۰ سال به
بالا در آذربایجان شرقی بر ضد کرونا واکسینه شده‌اند.