۴۹ نفر در آذربایجان شرقی جان خود را بر اثر حوادث کار از دست دادند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: در نیمه نخست امسال ۴۹ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از دست دادند.

۴۹ نفر در آذربایجان شرقی جان خود را بر اثر حوادث کار از دست دادند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌شرقی گفت: در نیمه
نخست امسال ۴۹ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار در استان جان خود را از
دست دادند.