۳۸ واحد صنفی متخلف عرضه قلیان در تبریز پلمب شد به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز گفت: به دلیل شرایط ویژه کرونایی حاکم بر کشور، تعداد ۳۸ واحد صنفی متخلف ارائه دهنده قلیان در ماه جاری در این شهر پلمب شد.

۳۸ واحد صنفی متخلف عرضه قلیان در تبریز پلمب شد

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تبریز گفت: به
دلیل شرایط ویژه کرونایی حاکم بر کشور، تعداد ۳۸ واحد صنفی متخلف
ارائه دهنده قلیان در ماه جاری در این شهر پلمب شد.