۳میلیون و ۴۵ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در آذربایجان‌شرقی هستند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز-مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی گفت: از کل جمعیت استان۳ میلیون و ۴۵ هزار نفر واجدین شرایط برای رای دادن بوده که ۷۰ هزار نفر آن‌ها رای اولی هستند.

۳میلیون و ۴۵ هزار نفر واجد شرایط رای دادن در آذربایجان‌شرقی هستند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز-مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی
گفت: از کل جمعیت استان۳ میلیون و ۴۵ هزار نفر واجدین شرایط برای رای
دادن بوده که ۷۰ هزار نفر آن‌ها رای اولی هستند.