۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر از برخورد با افرادی که نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها تخلیه می‌کنند خبر داد و گفت: ۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف می‌شود.

۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- فرماندار شهرستان اهر از برخورد با افرادی که
نخاله‌های ساختمانی در بستر رودخانه‌ها تخلیه می‌کنند خبر داد و گفت:
۲.۵ کیلومتر از امتداد رودخانه شله‌بران اهر رفع تصرف
می‌شود.