۱۸ میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین سازی پرداخت می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با پرداخت ۱۸ میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین تبریز موافقت کردند.

۱۸ میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین سازی پرداخت می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- اعضای شورای اسلامی شهر تبریز با پرداخت ۱۸
میلیارد ریال به تیم فوتبال ماشین تبریز موافقت کردند.