۱۷ نامزد انتخابات شوراها در شهرستان اسکو تخلف کردند به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو با بیان اینکه در گشت اعضای کمیته رصد و پایش تبلیغات نامزدین شورای اسلامی شهر سهند، تخلفات انتخاباتی ۱۷ نامزد محرز شد و طی صورتجلسه به دستگاه قضایی معرفی شدند.

۱۷ نامزد انتخابات شوراها در شهرستان اسکو تخلف کردند

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو با بیان اینکه در گشت اعضای
کمیته رصد و پایش تبلیغات نامزدین شورای اسلامی شهر سهند، تخلفات
انتخاباتی ۱۷ نامزد محرز شد و طی صورتجلسه به دستگاه قضایی معرفی
شدند.