۱۴۳۱ طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری۱۸۴۰۵ میلیارد تومانی به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون برنامه ریزی سازمان صمت آذربایجان شرقی از یک هزار و ۴۳۱طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری ۱۸ هزار و ۴۰۵ میلیارد تومان در استان خبر داد.

۱۴۳۱ طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری۱۸۴۰۵ میلیارد تومانی

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون برنامه ریزی سازمان صمت آذربایجان شرقی از
یک هزار و ۴۳۱طرح در دست اجرا با سرمایه گذاری ۱۸ هزار و ۴۰۵ میلیارد
تومان در استان خبر داد.