۱۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از مجموع ۲۱ شهرستان آذربایجان‌شرقی، ۱۳ شهرستان در وضعیت کرونایی نارنجی و مابقی در وضعیت زرد قرار دارند.

۱۳ شهرستان آذربایجان‌شرقی در وضعیت نارنجی کرونایی قرار دارند

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: از مجموع ۲۱
شهرستان آذربایجان‌شرقی، ۱۳ شهرستان در وضعیت کرونایی نارنجی و مابقی
در وضعیت زرد قرار دارند.