۱۳۷۱ تن محصول سنجد از باغات آذربایجان شرقی برداشت می‌شود به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از برداشت ۱۳۷۱ تن محصول سنجد از باغات استان آذربایجان شرقی در سال جاری خبر داد.

۱۳۷۱ تن محصول سنجد از باغات آذربایجان شرقی برداشت می‌شود

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- معاون باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان
آذربایجان شرقی از برداشت ۱۳۷۱ تن محصول سنجد از باغات استان
آذربایجان شرقی در سال جاری خبر داد.