۱۳۱ شعبه اخذ رای برای انتخابات در شهرستان اسکو تعیین شد به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از آمادگی این شهرستان برای برگزاری یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم خبر داد و گفت: ۱۳۱ شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات تعیین شد.

۱۳۱ شعبه اخذ رای برای انتخابات در شهرستان اسکو تعیین شد

به گزارش کانال خبری تبریز , اسکو- فرماندار شهرستان اسکو از آمادگی این شهرستان برای
برگزاری یک انتخابات پرشور با حضور حداکثری مردم خبر داد و گفت: ۱۳۱
شعبه اخذ رای برای برگزاری انتخابات تعیین شد.