یک چهارم ازدواج‌ها در بناب به طلاق منجر می شود به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه منجر شدن یک چهارم ازدواج‌ها به طلاق در شهرستان بناب یک فاجعه است، گفت: برای کاهش طلاق در شهرستان بناب یک عزم جدی لازم است.

یک چهارم ازدواج‌ها در بناب به طلاق منجر می شود

به گزارش کانال خبری تبریز , بناب- فرماندار بناب با بیان اینکه منجر شدن یک چهارم
ازدواج‌ها به طلاق در شهرستان بناب یک فاجعه است، گفت: برای کاهش طلاق
در شهرستان بناب یک عزم جدی لازم است.