گفتگو با یکی از آزادگان تبریزی دفاع مقدس به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس است که تلخ‌ترین خاطره خود از روزهای اسارت را رحلت حضرت امام خمینی (ره) تعریف کرده است.

گفتگو با یکی از آزادگان تبریزی دفاع مقدس

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- محمد صادق غیبی از آزادگان هشت سال دفاع مقدس است
که تلخ‌ترین خاطره خود از روزهای اسارت را رحلت حضرت امام خمینی (ره)
تعریف کرده است.