گذری بر فضای انتخاباتی کشور از خزر تا خلیج فارس/رجزخوانی هواداران به گزارش کانال خبری تبریز , فضای انتخاباتی کشور با نزدیک شدن به روز برگزاری انتخابات هرروز گرم‌تر می‌شود و با توجه به شرایط کرونایی امسال، تنور تبلیغات و رجزخوانی هواداران در فضای مجازی داغ‌تر از همیشه شده است.

گذری بر فضای انتخاباتی کشور از خزر تا خلیج فارس/رجزخوانی هواداران

به گزارش کانال خبری تبریز , فضای انتخاباتی کشور با نزدیک شدن به روز برگزاری
انتخابات هرروز گرم‌تر می‌شود و با توجه به شرایط کرونایی امسال، تنور
تبلیغات و رجزخوانی هواداران در فضای مجازی داغ‌تر از همیشه شده
است.