کنگره ملی شعر اربعین به ایستگاه پایانی رسید به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کنگره ملی شعر اربعین به ایستگاه پایانی رسید و مراسم اختتامیه آن عصر امروز جمعه در تبریز برگزار شد.

کنگره ملی شعر اربعین به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- کنگره ملی شعر اربعین به ایستگاه پایانی رسید و
مراسم اختتامیه آن عصر امروز جمعه در تبریز برگزار شد.