کنترل و ریشه کنی کرونا اولویت اول کشور است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: مسئله اصلی و اول کشور طبق نظر مقام معظم رهبری، مدیریت و ریشه کنی کرونا است.

کنترل و ریشه کنی کرونا اولویت اول کشور است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز گفت: مسئله اصلی
و اول کشور طبق نظر مقام معظم رهبری، مدیریت و ریشه کنی کرونا
است.