کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان خسارت‌دیده به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از خسارت ۱۸۴ میلیارد تومانی سرمازدگی، تگرگ و خشکسالی به باغات و اراضی کشاورزی اهر خبر داد و از کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان انتقاد کرد.

کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان خسارت‌دیده

به گزارش کانال خبری تبریز , اهر- نماینده مردم اهر و هریس در مجلس از خسارت ۱۸۴
میلیارد تومانی سرمازدگی، تگرگ و خشکسالی به باغات و اراضی کشاورزی
اهر خبر داد و از کم‌کاری بیمه کشاورزی در پرداخت غرامت کشاورزان
انتقاد کرد.