کمک معیشتی مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی پرداخت نشده است به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مستمری و کمک معیشتی اردیبهشت ماه مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی هنوز با وجود سپری شدن چند روز از ماه خرداد پرداخت نشده است.

کمک معیشتی مددجویان بهزیستی آذربایجان شرقی پرداخت نشده است

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- مستمری و کمک معیشتی اردیبهشت ماه مددجویان
بهزیستی آذربایجان شرقی هنوز با وجود سپری شدن چند روز از ماه خرداد
پرداخت نشده است.