کمبود سرم در داروخانه‌های تبریز و مصائب دوچندان بیماران به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- با افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در پیک پنجم و سوء مدیریت مسئولان درمان، مصرف سرم‌های تزریقی افزایش یافته و کمبود سرم در داروخانه‌های تبریز، بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

کمبود سرم در داروخانه‌های تبریز و مصائب دوچندان بیماران

به گزارش کانال خبری تبریز , تبریز- با افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در پیک پنجم و
سوء مدیریت مسئولان درمان، مصرف سرم‌های تزریقی افزایش یافته و کمبود
سرم در داروخانه‌های تبریز، بیماران را با مشکلات جدی مواجه کرده
است.